khách sạn Hoa Đô
Địa chỉ: 94, Chu Văn An, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn
Liên Hệ: 02053 818 899

+84 913 278 860